Anasayfa / Gramer / Der Imperativ (Almanca Emir Kipi)

Der Imperativ (Almanca Emir Kipi)

Der Imperativ (Almanca Emir Kipi)

Almanca da Emir kipi 3 Kişi Zamirine göre yapılır. Bunlar: ‘du‘ (Bir kişiye ), ‘ihr’ (birden fazla kişiye) ve ‘Sie’ (Nezaket bildiren emirlerdir). Şimdi bu 3 formu da inceleyelim:

Du Form (Singular): Kullanımı oldukça basittir. Fiilin sonunda ki mastar yapan ‘en’ eki atılır. 

Örnekler: 

VerbImperativ
'Du Form'
Türkısch
kommenkomm!gel!
gehen geh!git
schlafenschlaf!uyu!
machenmach!yap!
gebengeb!ver!

Cümlede Kullanımı :

‘Du Form’da normal cümleyi Emir Cümlesine çevirirken cümledeki ‘du‘ ve fiilin sonunda ki ‘st’ eki ve gider.

Du spielst Fussbal : Spiel Fussball! (Futbol oyna!)

Du machst deine Hausaufgabe. : Mach deine Hausaufgabe! (Ödevini yap!)

Du kaufst ein Brot. : Kauf ein Brot! (Bir ekmek al!)

Not: Du Form da emir cümlesi yaparken yazı dilinde fiilin sonuna ‘e’ de gelebilir. Yani ‘gehe-komme-schlafe’ gibi kullanımlarda karşınıza çıkabilir. Fakat günlük kullanımda sondaki ‘e’ pek kullanılmaz!!!

Düzensiz Fiillerde Du Form :

  • Düzensiz fillerde mastar halde bulunan fiildeki ‘e’ ya ‘i’ ya da ‘ie’ ye dönüşür.

essen       : iss!

lesen        : lies!

geben       : gib!

sehen        : sieh !

sprechen  : sprich ! 

  • ‘-t,-d, -m ve -n ‘ ile biten fiillerde fiilin köküne ‘e’ eklenir.

arbeiten    : arbeite!

warten       : warte !

atmen        : atme !

finden        : finde !

Ihr Form (Plural): Ihr Form da mastar haldeki bir kelimeyi Emir Kipine çevirirken sondaki ‘en’ eki kaldırılıp yerine ‘t’ yazılır.

Örnekler:

VERBIMPERATIV
'IHr FORM'
TURKISCH
schreibenschreibt!yazın!
kommenkommt!gelin!
trinkentrinkt!için!
denkendenkt!düşünün!
laufenlauft!koşun!

Cümlede Kullanımı :

Ihr Form’da normal cümleyi Emir Cümlesine çevirirken cümledeki ‘ihr’  gider.

Ihr kommt um 08.00 Uhr. : Kommt um 08.00 Uhr! (Saat 8’de gelin)

Ihr macht eure Hausaufgabe. Macht eure Hausaufgabe! (Ödevinizi yapın!)

Ihr schreibt einen Brief. : Schreibt einen Brief! (Bir mektup yazın!)

         Sie Form(Höflichkeit): Sie Form da mastar haldeki bir kelimeyi Emir Kipine çevirirken kelime yine mastar halde kalır ve sonrasına ‘Sie’ getirilir.

Örnekler :

VerbImperatıv
(Sıe Form)
Türkisch
sprechensprechen Sie!Konuşunuz!
lesenlesen Sie!Okuyunuz!
helfenhelfen Sie!Yardım ediniz!
kommenkommen Sie!Geliniz!

Cümlede Kullanımı :

Sie arbeiten mehr. : Arbeiten Sie mehr ! (Daha çok çalışınız!)

Sie sprechen laut.   : Sprechen Sie laut! (Yüksek sesle konuşunuz!)

                 Ayrılabilen Fiillerde Imperativ :

Diğer fiillere göre çekiminde değişiklik yoktur. Sadece ayrılabilen fiil sona gitmektedir.

Örnekler :

VERBDU FORMIHR FORMSIE FORMTÜRKISCH
aufmachenmach auf!macht auf! machen Sie auf!açmak
abholenhol ab!holt ab!holen Sie ab!birini bir yerden almak.
fernsehensieh fern!seht fern!sehen Sie fern! televizyon seyrekmek
einsteigensteig ein!steigt ein !steigen Sie ein!otobüse vs. binmek

Konuyla ilgili alıştırmalar için tıklayınız!!  Der Imperativ Test

Imperativ Boşluk Doldurma

Hakkında siraç

Check Also

Die Tage / Die Monate / Die Jahreszeiten (Almanca Günler / Aylar / Mevsimler)

Die Tage / Die Monate / Die Jahreszeiten (Almanca Günler / Aylar / Mevsimler) Die …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

data-ad-left-based="true"